Poradnik dla przedsiębiorcy 2023 – zmiany podatkowe – US, ZUS, wynagrodzenia

zmiany podatkowe

Zmiany podatkowe – nowe kwoty składek ZUS:

Zmiany podatkowe dla duży ZUS

– składki emerytalne: 812,23 zł

-składki rentowe: 332,88 zł

-składki wypadkowe: 69,49 zł

-składki chorobowe: 101,94 zł

-Fundusz Pracy: 101,94 zł

RAZEM 1.418,48 zł + składki na ubezpieczenie zdrowotne rozliczane indywidualnie (kwoty od 300 zł wzwyż)

ZUS preferencyjny do czerwca 2023 r. i od lipca 2023 r.

składki emerytalne: 204,37 zł / 210,82 zł

składki rentowe: 83,76 zł / 86,40 zł

składki wypadkowe: 17,48 zł / 18,04 zł

składki chorobowe: 25,64 zł / 26,46 zł

RAZEM 331,26 zł / 341,72 zł + składki na ubezpieczenie zdrowotne rozliczane indywidualnie (kwoty od 300 zł wzwyż)

ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ – ZMIANY PODATKOWE

W 2022 roku przedsiębiorcy, po wejściu w życie nowych przepisów – nie mieli prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej.

1 lipca 2022 roku przywrócono możliwość odliczenia, ale w zupełnie innym zakresie niż to miało miejsce w latach poprzednich. Zasady odliczania składki zdrowotnej:

Karta podatkowa –możliwość pomniejszenia wartość podstawy opodatkowania o 19% kwoty uiszczonych składek.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych –50% wartości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to wyłącznie kwoty składek, które zostały zapłacone w rozliczanym roku podatkowym.

Podatek liniowy – możliwość odliczenia od dochodu kwoty 10.200 zł w skali roku.

Zasady ogólne – brak odliczenia, konstrukcja taka uzasadniona jest faktem kwoty wolnej od opodatkowania 30.000 zł.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Bez zmian w stosunku do 2022 roku pozostaje sposób ustalania składki zdrowotnej.

Wysokość składki zdrowotnej:

1. podatek liniowy – 4,9% dochodu

2. zasady ogólne – 9% dochodu

3. karta podatkowa

  • od stycznia do czerwca- 314,10 zł
  • od lipca do grudnia – 324,00 zł

4. ryczałt: w zależności od uzyskanego przychodu. Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9 proc. podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:

  • do 60 tys. zł – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • powyżej 300 tys. zł. – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ

W 2023 roku wynagrodzenia minimalne będzie podwyższane dwa razy. Raz 1 stycznia, a drugi raz 1 lipca.

Wysokość wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.:

wynagrodzenie minimalne (umowa o pracę) – 3.490 zł

stawka godzinowa (umowa zlecenie) – 22,80 zł/1h

Wysokość wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r.:

wynagrodzenie minimalne (umowa o pracę) – 3.600 zł

minimalna stawka godzinowa (umowa zlecenie) – 23,50 zł/1h

BRAK AMORTYZACJI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

Od 1 stycznia 2023 roku amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne i lokale mieszkalne. Nie będą też mogły być rozliczane w kosztach podatkowych inwestycje w obcych budynkach i lokalach mieszkalnych np. użytkowanych na podstawie umowy najmu czy użyczenia.

NAJEM PRYWATNY TYLKO NA RYCZAŁCIE

Przychody osiągane z wynajmu, dzierżawy lub poddzierżawy składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą (czyli tzw. najem prywatny) od 2023 roku muszą być opodatkowane ryczałtem.

Powyższe dotyczy zarówno najmu nieruchomości prywatnych – domów, mieszkań, garaży, jak i ruchomości np. samochodów, przyczep, furgonetek.

Stawka podatku wynosi:

8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł

12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł.

PIT-2- ZMIANY PODATKOWE

PIT-2 to formularz, który składa w zakładzie pracy zatrudniony. Do końca 2022 roku co do zasady był to formularz składany przez pracowników. Od 2023 rok druk obejmuje też zleceniobiorców i wykonujących dzieło.

Zmianie ulega również druk formularza PIT-2. Dotąd złożone oświadczenia pozostają ważne pod warunkiem, że zatrudniony nie chce złożyć aktualizacji. PIT-2 decyduje o wysokości netto wypłacanego wynagrodzenia. To oświadczenie, które jest podstawą rozliczenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek.

TERMINY ZEZNAŃ ROCZNYCH

W 2023 roku podatnicy mają więcej czasu na złożenie zeznań rocznych. Niemalże wszyscy będą składali rozliczenia w okresie od 15 lutego do 02 maja. Terminy składania zeznań rocznych zostały ujednolicone. Data rozliczenia przypada na 30 kwietnia. W związku z faktem, iż 30 kwietnia br. jest w niedzielę termin ten przesuwa się na dzień roboczy 2 maja 2023 roku.

ZMIANY W LIMITACH PŁATNOŚCI ODROCZONE DO 2024

Ustawodawca odracza obniżone limity płatności gotówkowych do 2024 roku.

Przypominamy: transakcje realizowane pomiędzy firmami mogą być regulowane w gotówce tylko do kwoty 15.000 zł. Przyjęcie gotówki, czy zapłata gotówką w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę FV) przekracza 15 000 zł może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. W przypadku przekroczenia limitu i dokonania płatności za pomocą gotówki podmiot traci możliwość zaksięgowania wydatku w koszty podatkowe. Transakcje z osobami fizycznymi w 2023 roku mogą być rozliczane bez limitu w gotówce.

PPK

Od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformować zatrudnionych, którzy wcześniej zrezygnowali z przekazywania środków na pracownicze plany kapitałowe, iż od 1 kwietnia 2023 roku zaczną za nich przekazywać wpłaty na PPK, chyba że złożoną oni ponowną deklarację o rezygnacji z oszczędzania.

Pracownicy mogą przekazywać deklarację o rezygnacji w terminie od 1 marca do 10 marca 2023 roku.

Złożone w tym terminie deklaracje będą ważne przez 4 lata. Jeżeli rezygnacje nie wpłyną do 10 marca 2023 roku zakład pracy będzie obowiązany dokonać wpłat do PPK za pracownika.

 

PUE

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Posiadanie konta PUE ZUS umożliwia załatwianie spraw w ZUS online – w dowolnym miejscu i czasie.

Ważne: Jeżeli płatnik składek nie założył samodzielnie konta PUE ZUS we wskazanym terminie – ZUS wskazane konto założy z urzędu.

ULGI W PODATKACH – ZMIANY PODATKOWE

Na skutek nowelizacji przepisów Polskiego Ładu zlikwidowana została ulga dla klasy średniej. Dla podatników, którzy mogliby na tej likwidacji ulgi stracić naczelnik urzędu skarbowego policzy podatek hipotetyczny i zwróci różnicę. Beneficjentami tego rozwiązania, wśród przedsiębiorców, będą jedynie podatnicy, którzy prowadzili w 2022 roku pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową, a ich roczny dochód mieści się w przedziale od 68.412,00 zł do 133.692,00 zł.

2024 – REWOLUCJA W SPOSOBIE WYSTAWIANIA FAKTUR

KSeF – Krajowy System e-Faktur. KSeF to systemem teleinformatyczny służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (w xml).

Od 1 stycznia 2022 roku system w Polsce stosowany jest dobrowolnie.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie on OBOWIĄZKOWY! To będzie oznaczać całkowity elektroniczny obieg dokumentów i niemalże całkowite wyeliminowanie obiegu dokumentów papierowych. Nowym obowiązkiem będą objęci WSZYSCY przedsiębiorcy: tak samo podatnicy VAT czynni, jak i podatnicy VAT zwolnieni.

Data publikacji 23-01-2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *