Urlop na żądanie – kiedy można wziąć?

Urlop na żądanie

W życiu każdego z nas czasami występują nieplanowane sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mogą wpływać na nasz harmonogram dnia lub ogólny stan psychiczny, bądź fizyczny. Mogą to być problemy rodzinne, sprawy urzędowe, choroby czy nagłe sytuacje takie jak: awarie samochodu czy mieszkania. Na takie okoliczności został przewidziany urlop na żądanie, który możesz wykorzystać. Dzięki niemu, jesteśmy w stanie otrzymać dzień wolny od pracy, uporządkować swoje sprawy, których nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć, bez obaw o swoje stanowisko pracy. Jest to ogromne ułatwienie i wygoda w codziennym życiu.

Urlop na żądanie – wszystko co musisz wiedzieć

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi. Wykorzystywany jest w terminie wskazanym przez pracownika, w momencie zaistnienia takiej potrzeby. Łączna ilość przysługującego pracownikowi urlopu na żądanie, nie może przekroczyć 4 dni, w każdym roku kalendarzowym. Urlop na żądanie nie jest osobną formą urlopu, nie przysługują mu dodatkowe dni wolne od pracy i nie zwiększa on wymiaru urlopu wypoczynkowego. Zatem, jeśli pracownik ma do wykorzystania przykładowo 20 dni urlopu wypoczynkowego, to w tym urlopie wypoczynkowym zawarte są 4 dni urlopu na żądanie. Istotne jest żeby o tym pamiętać i uniknąć nieprzyjemności lub nieporozumień.
Różnica między urlopem wypoczynkowym, a urlopem na żądanie dotyczy sposobu jego zgłoszenia. Urlop na żądanie może być zgłoszony w różnych formach. Wyróżniamy formy pisemne: sms-e,-mail, jak i słowne: rozmowa osobista lub telefoniczna. Forma wniosku o urlop na żądanie nie jest narzucona odgórnie. Z tego względu, przedsiębiorstwa wybierają sobie swój wewnętrzny, najbardziej odpowiadający im sposób zgłaszania urlopu na żądanie. Warto wypracować sobie ze swoim pracodawcą indywidualną formę zgłaszania tego urlopu.
Nie musisz uzasadniać wniosku, ale powinien on być zgłoszony najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia takiego urlopu. Każda nasza nieobecność w pracy w jakiś stopniu reorganizuje funkcjonowanie firmy. Ważnym jest żeby zgłaszać chęć wzięcia urlopu na żądanie w taki sposób, aby nie zaszkodzić działaniom zakładu pracy.

Pracodawca a urlop

Urlop na żądanie, tak jak każdy inny urlop, udziela pracodawca. Pracownik bez wyrażenia zgody swojego pracodawcy, nie może rozpocząć takiego urlopu. Jeśli jednak podejmie się rozpoczęcia urlopu na żądanie bez pozwolenia, może zostać uznane to za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Taka sytuacja może przysporzyć wielu nieprzyjemności, gdyż jest to duże naruszenie podstawowych zasad pracowniczych.
Urlop na żądanie może zostać wykorzystany jednorazowo lub w części. Pracownik sam może zdecydować jaką ilość dni chce wykorzystać w danym okresie czasu. Jest to ogromna wygoda i komfort dla pracownika. Najczęściej pracownicy wykorzystują ten rodzaj urlopu w rozłożeniu na części, aby zostawić sobie kilka dni na sytuacje awaryjne.
Wbrew mylnym opiniom, urlop na żądanie jest 100 % płatny, tak samo jak urlop wypoczynkowy. Pracownik w takim dniu wolnym, otrzymuje swoje podstawowe wynagrodzenie, wynikające z charakteru zawarcia umowy.

Urlop na żądanie – powszechne mity

Mitem powszechnie powielanym jest to, że pracodawca zawsze musi udzielić urlopu na żądanie. Jeśli nieobecność pracownika w pracy negatywnie wpłynie na interesy firmy, pracodawca może odmówić jego udzielenia. Zdarza się również, że pracownik w danym dniu, w którym chce wziąć wolne na żądanie musi być obecny w pracy. Taka sytuacja także może przyczynić się do odrzucenia wniosku o udzielenie urlopu na żądanie. Niestety wielu pracowników nie jest tego świadoma.
Niewykorzystany urlop na żądanie nie kumuluje się. Oznacza to, że nie przechodzi on na następny rok czy miesiąc. Jak już wiemy, pracownikowi przysługuje 4 dni urlopu na żądanie w jednym roku kalendarzowym. Jeśli pracownik nie zdecyduje się na wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu na żądanie, to dni te przepadają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *