Urlop bezpłatny

urlop bezplatny

Urlop bezpłatny – na wyjątkowe sytuacje

Stabilna, dobrze płatna praca to marzenie, każdego pracownika. Dodatkowo dodatkowym atutem dla niektórych może być zatrudnienie w spokojnej atmosferze, w stałych godzinach i w sferze, w której akurat najlepiej jest się odnaleźć. Jednak mimo rutyny i schematyczności każdego dnia, wynikającej z przyzwyczajenia do wykonywanego zawodu, życie potrafi być przewrotne. Co więcej, nierzadko lubi zaskakiwać niespodziankami, które przez mało kogo są mile widziane. Takimi mogą być na przykład nagła choroba dziecka czy wypadek skutkujący całkowitą niemożnością wykonywania pracy. W tego typu specyficznych sytuacjach jedynym rozwiązaniem często wydaje się być urlop bezpłatny. Z czym jednak się wiąże i co warto mieć na uwadze decydując się na niego?

Co trzeba wiedzieć o urlopie bezpłatnym?

Urlop bezpłatny to okres, podczas którego pracownik nie jest zobligowany do wykonywania codziennych obowiązków w ramach swojej pracy. Jego dość istotnym aspektem jest jednak brak wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu nieobecności. Mimo negatywnego wpływu na miesięczną pensję pracownik podczas trwania takiego urlopu nadal ma zagwarantowane pewne przysługujące mu prawa i korzyści, takie jak utrzymanie jego stanowiska pracy, brak możliwości zwolnienia w tym czasie. Wyjątkiem jednak jest bywa sytuacja, w której zostaje ogłoszony stan upadłości bądź likwidacji pracodawcy.

Warto mieć na uwadze, że różnice między urlopem bezpłatnym a jego odpowiednikiem płatnym, nie sprowadzają się tylko do kwestii finansowych. Przede wszystkim pracownik na czas trwania tego pierwszego nie ma zachowanych pełni jego praw. Przykładem może być zwolnienie z obowiązku opłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne podczas jego trwania. W przypadku, kiedy pracownik zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, oni również tracą do niego prawo w związku z urlopem. Ponadto wykorzystanie urlopu bezpłatnego jest odnotowywane w świadectwie pracy, co może w pewnym stopniu wpłynąć na rezultaty pracowników szukających nowego miejsca zatrudnienia.

Kwestie prawne

Jeżeli chodzi o podejście prawne do tego typu osób korzystających z tego typu urlopu, to mają oni tutaj pewne możliwości. Ustawodawca nie precyzuje bowiem, w jakich okolicznościach pracownik ma prawo starać się o bezpłatny urlop. Nie jest też powiedziane, jak długo może on trwać. Jednak absencja powyżej 30 dni obniża wymiar urlopu wypoczynkowego, który w większości sytuacji mógłby wydawać się korzystniejszą opcją z punktu widzenia zatrudnionego.

Co więcej, Kodeks pracy nie mówi co konkretnie wolno robić podczas urlopu bezpłatnego. Idąc tym tropem, teoretycznie co sprytniejsi mogliby próbować go wykorzystać na przykład do podjęcia krótkoterminowego zatrudnienia. Sprzyjać temu może fakt, iż pracownik wyrażając chęć ze skorzystania z urlopu bezpłatnego nie ma obowiązku podawania przyczyny. Warto jednak mieć na uwadze, że jeżeli urlop ten nie wiąże się z ważnym tudzież nieprzewidzianym zdarzeniem, to pracodawca może nie być skłonny go udzielić, zwłaszcza jeśli jest o to proszony już kolejny raz.

Wniosek o bezpłatny urlop – istotne informacje

Chcąc móc skorzystać z bezpłatnego urlopu, trzeba złożyć odpowiedni pisemny wniosek w dziale kadr. Sporządzony w zgodzie z obowiązującymi zasadami, musi zawierać: datę, dane pracownika, dane pracodawcy, nagłówek pozwalający na prawidłową identyfikację wniosku, treść określającą prośbę, okres urlopu, podpis pracownika oraz miejsce na podpis pracodawcy. Mimo, że wniosek o ten typ urlopu nie wymaga uzasadnienia, to dobrze jest takowe przygotować. Należycie przygotowany może znacząco wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie. W przypadku niektórych pracodawców istnieje też możliwość znacznie łatwiejszego i szybszego złożenie wniosku online.

Podsumowując, urlop bezpłatny jest dobrym narzędziem w szczególnych wypadkach, jednak jego bezpodstawne wykorzystywanie, nie jest ostatecznie korzystne dla pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *