Ulgi podatkowe dla osób fizycznych – stosowane w rozliczeniach rocznych cz.1

ULGI PODATKOWE – NA DZIECKO Ulgi podatkowe – jest to jedna z najpopularniejszych ulg stosowanych w rozliczeniach rocznych. Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej jeśli wysokość ich dochodów nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty: 112 000 zł w przypadku, gdy osoba przez cały rok podatkowy pozostaje w związku małżeńskim (suma dochodów obu… Czytaj dalej Ulgi podatkowe dla osób fizycznych – stosowane w rozliczeniach rocznych cz.1