Czym jest ulga badawczo-rozwojowa?

Ulga badawczo rozwojowa Ulga badawczo rozwojowa jest rodzajem ulgi,  dotyczącej przedsiębiorstw przeznaczających systematycznie środki na odkrywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i wynalazków, technologii produkcji. Ulga badawczo rozwojowej – jej istotą jest możliwość dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty. Oznacza to,… Czytaj dalej Czym jest ulga badawczo-rozwojowa?