Świadectwo pracy – ważny dokument

Świadectwo pracy jest jednym z ważniejszych dokumentów pracowniczych dotyczących naszego zatrudnienia. Potwierdza ono zakończenie lub wygaśnięcie umowy o pracę u danego pracodawcy. Świadectwo pracy dostarcza wielu kluczowych informacji dotyczących naszego stosunku pracy w danym przedsiębiorstwie. Powinniśmy o tym pamiętać, gdyż jest ono bardzo potrzebne w wielu różnych sytuacjach.