VAT 2023

Podatek VAT – z dniem 1 stycznia 2023 roku znowelizowana została ustawa o podatku od towarów i usług. Następne zmiany weszły w życie 13 lutego, a kolejne planowane są od 1 lipca. Ponadto projektowane jest wprowadzenie od 1 kwietnia 2023 roku zmian w ramach pakietu SLIM VAT 3. Poniżej zestawione zostały najważniejsze zmiany VAT w… Czytaj dalej VAT 2023