Wydatki na eksploatację samochodów w firmie na gruncie VAT, PIT i CIT

Eksploatacja pojazdów a KUP Eksploatacja pojazdów – w rozumieniu ustawy (u.p.d.o.p) samochód osobowy oznacza pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części… Czytaj dalej Wydatki na eksploatację samochodów w firmie na gruncie VAT, PIT i CIT