Świadectwo pracy – ważny dokument

świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest jednym z ważniejszych dokumentów pracowniczych dotyczących naszego zatrudnienia. Potwierdza ono zakończenie lub wygaśnięcie umowy o pracę u danego pracodawcy. Dostarcza wielu kluczowych informacji dotyczących naszego stosunku pracy w danym przedsiębiorstwie. Powinniśmy o tym pamiętać, gdyż jest ono bardzo potrzebne w wielu różnych sytuacjach.

Istotne informacje

Po zakończeniu współpracy z pracownikiem, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy na podstawie umowy o pracę.  Wystawia się je zarówno, w momencie rozwiązania umowy, jak i jej wygaśnięcia. Jest to niezwykle istotny i wymagany dokument.

Warto wiedzieć, że jeśli pracownik stwierdzi niezgodność lub błąd w wystawionym świadectwie, posiada on prawo do złożenia wniosku o jego sprostowanie. Istnieje również możliwość, choć zdarza się stosunkowo rzadko, że pracodawca nie wypełnił swojego obowiązku dotyczącego wystawienia świadectwa. Jeśli po złożeniu przez nas wniosku o wystawienie tego dokumentu, pracodawca w dalszym ciągu nie będzie chciał wywiązać się ze swoich obowiązków, mamy prawo do odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Dlatego, tak ważne jest aby znać swoje prawa i umiejętnie z nich korzystać.

Świadectwo pracy zawiera wiele kluczowych informacji, dotyczących naszego zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Z jego treści można się dowiedzieć między innymi: o długości trwania zatrudnienia, wymiarze etatu, pozycji oraz funkcji zajmowanego stanowiska, ilości przysługującego, a także wykorzystanego urlopu. Zatem, na świadectwie pracy, znajdziemy całą najistotniejszą historię wykonywanego przez nas  zawodu.

Bardzo istotną kwestią jest aby na świadectwie pracy zawrzeć informację dotyczącą trybu rozwiązania umowy o pracę. Umowa ta może zostać rozwiązana: za porozumieniem stron, za pośrednictwem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia lub z upływem czasu. Ta wiedza jest niezmiernie istotna szczególnie na rozmowach kwalifikacyjnych.

Świadectwo pracy jest potrzebne do wielu znaczących kwestii. Dostarcza informacji niezbędnych do uzgodnienia uprawnień wynikających ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Dlatego, tak ważne jest aby o nim pamiętać i starannie go przechowywać.

Świadectwo a nowa praca

Starając się o pracę u nowego pracodawcy, powinniśmy dostarczyć jemu przede wszystkim ostatnie świadectwo pracy. Z tego dokumentu będzie mógł wyciągnąć istotne dla niego wnioski, niezbędne w dalszych procesach rekrutacji.

Świadectwo pracy dostarcza również informacje dotyczące wykorzystanego ówcześnie urlopu. Dzięki temu, w momencie zatrudnienia nowego pracownika, pracodawca posiada niezbędną wiedzę do obliczenia wymiaru przysługującego urlopu. Pozwala to na rzetelnie przeprowadzoną weryfikację, pozwalającą uniknąć niechcianych pomyłek.

Pracodawca może także zażądać świadectwa pracy w celu sporządzenia i skomplementowania dokumentacji pracowniczej. Chcąc zachować swój profesjonalizm, warto przechowywać świadectwo pracy w takich warunkach, aby zachować jego nienaganny wygląd.

Świadectwo pracy jest dokumentem wymaganym do otrzymania świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłku przedemerytalnego i zasiłku dla bezrobotnych. Należy pamiętać, że każda wykonywana przez nas praca musi zostać udokumentowana. W innym wypadku, możemy mieć trudności w otrzymaniu takich świadczeń czy zasiłków.

Świadectwo pracy jest również niezbędne w postępowaniu sądowym i może stanowić formę dowodu w danej sprawie. Życie bywa nieprzewidywalne. Zatem, warto skrupulatnie komplementować swoją dokumentację pracowniczą, aby być przygotowanym na każdą nieoczekiwaną okoliczność.

Świadectwo pracy – warto wiedzieć

Zdarza się, że mimo obszernych informacji zawartych na świadectwie pracy, potrzebujemy uwzględnić kilka nadprogramowych informacji.Na tym dokumencie możemy dodatkowo umieścić: informacje dotyczące wysokości oraz składników swojego wynagrodzenia, a także uzyskanych kwalifikacji. Wystarczy powiadomić o takiej woli swojego pracodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *