Czym jest saldo?

saldo

Nazwa „saldo” wywodzi się z łacińskiego słowa „solidus”. Zazwyczaj służy ona do określania stanu konta księgowego w ramach rachunkowości przedsiębiorstw.  Bez względu jednak na rozmiar działalności sposób, w jaki saldo jest liczone, wszędzie jest praktycznie taki sam. Zestawia się bowiem ze sobą wartości pieniężne, które nam przybyły z tymi, których nam ubyło w danym okresie. W zależności od tego, jaki wynik wyjdzie, planowane są następne ruchy w sferze finansowej.

Podstawowe kryterium podziału sald opiera się na relacji między przychodami finansowymi a wydatkami. Z perspektywy przeciętnego człowieka w zależności od otrzymanej różnicy rozróżnia się saldo:

  • dodatnie – obserwowane w przypadku przewagi wpływów finansowych nad wydatkami tudzież zobowiązaniami, co skutkuje dodatnią różnicą między nimi. Jego obecność oznacza, że jednostka generuje nadwyżkę finansową bądź zysk. Jest to sytuacja, do której osiągnięcia zmierza praktycznie każdy, komu zależy na rozwoju działalności i zwiększeniu stanu posiadania. Dodatkowe fundusze natomiast mogą zostać przeznaczone na inwestycje, zwiększenie kapitału czy też spłatę długów.
  • ujemne – żeby ono zaistniało, ogólna suma wydatków bądź zobowiązań musi przewyższać wartość wpływów finansowych trafiających do jednostki. Jest ono sygnałem ostrzegawczym, mówiącym o obecności wysokich wydatków, nietrafionych inwestycji, spadku przychodów czy zadłużenia. Jeśli ono występuje, konieczne może być podjęcie działań takich jak wzrost dochodów, restrukturyzacja długu czy ograniczenia wydatków. W przeciwnym wypadku rezultatem może być zakończenie działalności gospodarczej i mogące z tego wynikać inne problemy.
  • zerowe – ma ono miejsce w przypadku równoważenia się wydatków/zobowiązań oraz wpływów finansowych, które jednostka otrzymuje w danym okresie. Oznacza ono, że nie ma ani żadnego zarobku, ani żadnej straty w czasie, w którym tego typu saldo jest obserwowane. Jest to sytuacja, którą można jednorazowo uznać za dopuszczalną, jednak powtarzająca się obecność salda o wartości zbliżonej do zera może być oznaką stagnacji. Żeby temu zapobiec konieczne będzie np. zwiększenie przychodów lub ograniczenie wydatków celem osiągnięcia zysków.

Rodzaje i znaczenie salda w księgowości

W oczach księgowego istnieją inne kategorie, za pomocą których rozdziela się saldo i jego rodzaje. Jednym z kryteriów podziału jest relacja poszczególnych stron danego konta względem siebie. Wtedy wyróżniamy wśród nich:

  • debetowe – obserwowane w przypadku, kiedy obroty po stronie „Winien” są wyższe niż obroty po stronie „Ma”
  • kredytowe – pojawiające się przy przewadze obrotów po stronie „Ma” nad obrotami po stronie „Winien”.
  • zerowe – występujące w wyniku równoważenia się stanu obrotów po stronach „Winien” i „Ma”.

Innym księgowym wyznacznikiem rodzajów sald jest czas, w którym są one obserwowane. Wtedy obowiązuje podział na saldo:

  • początkowe (Sp.) – występuje na początku danego okresu, mówi ono o stanie początkowym opisanym w bilansie otwarcia;
  • końcowe (Sk.) – wyliczane na końcu danego okresu, informujące o stanie końcowym zawartym w bilansie zamknięcia.

Warto wspomnieć, iż zgodnie z powszechnie panującymi zasadami rachunkowości saldo końcowe jednego okresu jest jednocześnie saldem początkowym następnego.

Do czego używane jest saldo?

Saldo jest jednym z podstawowych elementów rachunkowości i istotnym parametrem z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Jest ono bowiem istotnym wskaźnikiem, w oparciu o który odbywa się budżetowanie czy planowanie finansowe. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie przewidywanych dochodów oraz wydatków i adekwatne dostosowywanie do nich swojej strategii finansowej. Ponadto saldo jest ważną częścią składową takich dokumentów firmowych, jak bilans, rachunek zysków i strat czy sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Dla zwykłego człowieka natomiast może być istotne z tytułu utrzymania konta bankowego, jak również prowadzenia comiesięcznego zestawienia nadchodzących wydatków na tle funduszy otrzymywanych przykładowo z tytułu wykonywanej pracy.

Biuro Rachunkowe Golden Kite specjalizuje się w szeroko pojętych usługach księgowych obejmujących pełną i małą księgowość, rozliczenia roczne oraz kadry i płace. Jeśli nadal masz wątpliwości, czy saldo Twojej firmy powinno być powodem do niepokoju, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci kompleksowego wsparcia, z którym prowadzenie przedsiębiorstwa to będzie czysta przyjemność!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *