Procedura AML — Biura Rachunkowe

Procedura AML

Na czym polega procedura AML?

 

Procedura AML to nic innego jak ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wejdzie ona w życie 31 lipca 2021 roku i obejmie wszystkie biura rachunkowe. Bez względu na swoją formę organizacyjno-prawną, wielkość zatrudnienia czy rozmiar prowadzonej działalności, będą one zobowiązane do przestrzegania powyższych przepisów. Sytuacja ta zmusi biura rachunkowe do utworzenia wewnętrznej procedury, która będzie określać zasady postępowania i zastosowania obowiązków zawartych w ustawie. Przez procedurę AML na biura rachunkowe nałożone zostaną liczne obowiązki związane z monitorowanie oraz analizą wszelkich transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. 

 

Co to instytucja obowiązana?

 

Instytucja obowiązana to taka, która ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie i zalicza się do instytucji zajmujących się finansami. W jej skład wchodzić będą między innymi biura rachunkowe. Zobligowana jest ona do identyfikacji oraz oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Należy również uwzględnić przy tym ryzyko miejsca prowadzenia działalności lub miejsca przeprowadzanej transakcji. 

 

Jakie zmiany czekają biura rachunkowe, przez procedure AML?

 

Wprowadzenie ustawy skupiającej się na zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje przedsiębiorców do wielu zmian. Nabędą one nowe obowiązki opierające się na nowo wprowadzonych przepisach oraz modyfikacji już istniejących. Biura rachunkowe traktowane będą jako „instytucja obowiązana” w świetle przepisów AML. Jednak główne działanie biur podatkowych będą opierać się na prowadzeniu dokumentacji rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną.

 

Jak wdrożyć procedure AML w firmie?

 

Procedure AML należy wdrożyć do firmy za pośrednictwem osoby zewnętrznej mającej odpowiednią wiedzę w tej dziedzinie. Podstawą w tym przypadku będzie przeprowadzenie szkolenie, a następnie wdrożenie całej procedury w struktury danego przedsiębiorstwa. Osobę sprawującą tego typu obowiązki nazywa się MLRO (Money Laundering Reporting Officer). Jego zadania opierają się na:

 

 • przygotowaniu dokumentacji
 • przeszkoleniu personelu
 • pozyskanie specjalnych uprawnień przez odbycie szkolenia
 • kontrola nad przestrzeganiem całej procedury

 

Wymogi biura rachunkowego — procedura AML

 

Obowiązki nałożone na biura rachunkowe nie są proste, a kary związane z ich łamaniem, mogą być dotkliwe dla kieszeni. Jeśli zawarta jest choć jedna stała umowa o prowadzeniu ksiąg podatkowych, to biuro rachunkowe zmuszone jest do wypełnienia wielu bardzo szczegółowych obowiązków. Odpowiednie procedury wewnętrzne, które pozwolą zidentyfikować klienta oraz analizować jego transakcje. Dodatkowo biura będą musiały dokonywać samooceny, która będzie polegać na przeprowadzeniu swojej oceny podatności na pranie pieniędzy. Każda instytucja także zobowiązana jest do posiadania swojej osoby, która będzie odpowiedzialna za AML. Pamiętaj, że za brak wdrożenia odpowiednich systemów i dostosowania do regulacji ustawy grozi kara!!!

 

Sankcje za niestosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy AML

 

Niestosowanie się do powyższych procedur, przez daną instytucję może skutkować nałożeniem na nią sankcji, zarówno administracyjnych, jak i karnych. Do katalogu kar administracyjnych zalicza się:

 

 • natychmiastowy nakaz zaprzestania pobierania przez instytucję obowiązaną określonych czynności
 • cofnięcie koncesji
 • wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
 • karę pieniężną
 • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym, przez osobę, która jest odpowiedzialna za naruszenie przepisów
 • publikacja informacji dotyczących instytucji powiązanej, która naruszyła przepisy ustawy

 

Kara pieniężna może być nałożona do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty, która została uniknięta przez instytucję obowiązaną. 

 

Środki bezpieczeństwa finansowego — procedura AML

 

Środki bezpieczeństwa finansowego muszą być adekwatne do sporządzonej mapy ryzyk. Muszą one obejmować:

 • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta
 • analizowanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, które należą do klienta
 • gwarancja, że posiadane dane, dokumenty lub informacje są na bieżąco aktualizowane
 • rozpoznanie stosunków gospodarczych
 • badanie przeprowadzanych transakcji 

 

Sumienność — procedura AML

 

Niezależnie od wielkości, wszystkie, nawet te najmniejsze biura rachunkowe oraz ich klienci będą zobowiązani dostosować się do nowych przepisów jeszcze przed 31 lipca 2021 roku. Należy pamiętać, że kary za nie przestrzeganie AML są poważne, a ich wdrożenie nie jest wcale takie trudne. Odpowiednie szkolenie i oswojenie się z programem dostosowanym do najnowszych zmian gwarantuje sukces oraz brak problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *