Nowy Rok – Polski Nowy Ład, zmiany, na które trzeba się przygotować

Polski Nowy Ład

Nowy rok kalendarzowy przyniesie za sobą szereg zmian, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób prywatnych, wszystko to za sprawą programu Polski Nowy Ład, który ma na celu wsparcie krajowej gospodarki po pandemii wirusa COVID-19, podobnie do Nowego Ładu Roosevelta, który w latach 30-tych został wprowadzony w Ameryce. Oba te programy mają zapewne swoich zwolenników i przeciwników, jednak dla nas najważniejsze jest to, byśmy byli świadomi zmian, które nowe przepisy za sobą niosą i mogli przystosować siebie i swoją działalność do systemu tak, by albo na tym zyskać, albo odnieść jak najmniejsze straty.

Polski Nowy Ład – nowe progi podatkowe i wyższa kwota wolna od podatku

Podczas rozliczania podatku dochodowego bierzemy pod uwagę dwie stawki, mianowicie 17 i 32%. Dotychczas jeżeli nie przekroczyliśmy kwoty 85 528zł obowiązywało nas 17%, powyżej płaciliśmy 32%. Nowy Polski Ład zmienia tutaj co nieco i od 1 stycznia 2022 roku mniejszy podatek płacić będą wszyscy, których dochód nie przekroczył 120 000zł. Dodatkowo, podczas gdy dotychczas kwota wolna od podatku wynosiła 3 000zł, Nowy Ład podnosi ją aż do 30 000zł. Wyższa będzie także kwota zmniejszająca podatek – wyniesie ona 5 100zł.

Polski Nowy Ład – brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Nowy rok powita nas brakiem możliwości odliczenia z PIT-u składki zdrowotnej, co za tym idzie powstanie podatek zdrowotny, który zapłacimy wszyscy, niezależnie od tego czy prowadzimy przedsiębiorstwo, pracujemy na umowie, czy jesteśmy na emeryturze. Dodatkowo Nowy Ład podaje także jego kwotę minimalną – jest to 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego, czyli 270zł, co oznacza, że niezależnie od wszystkiego co najmniej tyle będziemy musieli zapłacić. Osoby rozliczające się liniowo będą płacić miesięcznie 4,9% (tutaj także obowiązuje minimum 270zł), natomiast dla ryczałtowców przewidziane są trzy progi, na podstawie których obliczana będzie wysokość składki, są to:

– przychody do 60 000zł rocznie – podstawa stawki wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia;

– przychody do 300 000zł rocznie – podstawa stawki wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia;

– przychody powyżej 300 000zł rocznie – podstawa stawki wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Ulga dla klasy średniej – Polski Nowy Ład

W związku z zaprezentowanymi powyżej zmianami w rozliczaniu składki zdrowotnej w Nowym Ładzie przewidziana jest także ulga dla niektórych podatników. Do klasy średniej zaliczają się osoby, których dochody mieszczą się w przedziale 68 412 – 133 692zł, w tym inaczej ulgę rozliczać będą osoby w przedziale 68 412 – 102 588 zł, a inaczej te w grupie 102 588,01 – 133 692 zł. Tak więc zasadniczo od 1 stycznia 2022 zamiast dwóch grup podatkowych będziemy mieli aż cztery grupy podatkowe i trzy różne sposoby liczenia podatku. Warto także zaznaczyć, że z ulgi dla klasy średniej skorzystać będą mogli jedynie pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, albo przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej.

12 000zł na drugie i kolejne dziecko

Jako Polakom jest już nam z pewnością znany rządowy projekt „500+”, który w założeniu ma wspierać rodzinne budżety i pomagać dzieciom z ubogich rodzin. Program 12 000+ polega na tym, że już od 1 stycznia 2022 roku można starać się o kolejną zapomogę w wariantach albo 1000zł przez rok, albo dodatkowe 500zł przez następne dwa lata. Warunkiem otrzymywania świadczenia jest jedynie złożenie wniosku w odpowiednim terminie, tj. dokładnie pomiędzy 9 a 13 miesiącem życia dziecka, nie wcześniej, nie później.

Zerowy PIT dla rodzin 4+ i emerytów oraz ulga na powrót z emigracji

Od stycznia przewidziana jest specjalna ulga dla rodzin osób pracujących na umowie o pracę, zleceniu lub prowadzących własną działalność gospodarczą, których roczny dochód nie przekracza 85528zł i mają 4 lub więcej dzieci. Osoby te są zwolnione z podatku. To samo tyczy się emerytów, którzy nie pobierają tego świadczenia, a ich zarobki również nie przekraczają 85528zł rocznie.

Znajdzie się także coś dla osób pracujących za granicą – już od stycznia dla tych, którzy przez ostatnie 3 lata przebywali poza granicami kraju, a w Polsce będą uzyskiwać dochód niższy niż 85528zł rocznie będą mogli skorzystać z ulgi i obniżyć podatek w pierwszym roku aż o 50%. W każdym kolejnym natomiast kwota podatku będzie zmniejszana o połowę z poprzedniego.

Zmiany w zasadach wykupu przedmiotu leasingu

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mieli już możliwości sprzedania przedmiotu leasingu po 6 miesiącach bez opodatkowania. Nowy Ład wprowadza przepis, przez który taka transakcja będzie traktowana jako sprzedaż w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, co nakłada na nas obowiązek podatkowy. Możliwość sprzedania przedmiotu leasingu bez opodatkowania będziemy mieli dopiero po 6 latach od ostatniej płatności.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *