Polski Ład i zmiany w podatkach — zobacz, kto zyska, a kto może stracić

Polski Ład

Program przedstawiony przez rząd „Polski Ład” to plan zakładający odbudowę gospodarki po pandemii. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości życia obywateli. W skrócie program ten zakłada przekazanie 7 proc. PKB na sektor zdrowia publicznego; obniżenie wysokości podatków dla 18 mld Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i domy do 70 metrów kwadratowych bez formalności, a także emeryturę wolną od podatku do 2500 zł. A jakie zmiany w prawie podatkowym zakłada „Polski Ład”? I dla kogo będą one korzystne, a kto na nich straci?

Zmiany zakładane przez Polski Ład a podatek liniowy

Zmiany planowane przez polski rząd mają wiązać się ze znacznym wzrostem podatku dla przedsiębiorstw, które rozliczają się w sposób liniowy. Czym jest podatek liniowy? Podatek liniowy to nic innego, jak metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl którego wysokość podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Wynosi on 19 procent i jest to stawka stała. Warto zwrócić uwagę na to, że niezależnie czy dochód będzie duży, czy mały, stawka opodatkowania się nie zmieni. Tego typu podatek przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie prowadzą swoją działalność, jak i podatników będących wspólnikami spółek. 

 

Eksperci z dziedziny księgowości, w znacznej większości sprzeciwiają się zmianom, które planuje wprowadzić rząd. Twierdzą, że będą one dramatyczne w skutkach dla większości przedsiębiorców, korzystających z tej formy rozliczenia ze skarbem państwa. Zdaniem przeciwników tej drastycznej zmiany, spowoduje ona odpływ kapitału do innych form opodatkowania oraz spowoduje znaczne zmniejszenie budżetu państwa. 

Jakie zmiany zostaną wprowadzone wraz z programem Polski Ład?

W komunikacie wydanym przez Ministerstwo Finansów deklarowano, że nastąpi podniesienie opodatkowania z 19. na 28 procent dla ponad 70 000 przedsiębiorstw rozliczających się tą metodą. Dodatkowo czas wprowadzenia reformy jest czasem bezpośrednio po lockdownie. Wielu przedsiębiorców nie zdołało się jeszcze po nim otrząsnąć, a nowy program nałoży na nich kolejne obciążenia finansowe. Nowo obowiązujące przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022. O przesunięcie terminu apeluje Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rzecznik MSP zaznaczył również, że ilość sugerowanych zmian oraz uwag wymaga rzetelnego odniesienia się do nich projektodawcy. Zgłosił prośbę o ponowne rozpatrzenie części projektu dotyczącej podatku liniowego oraz wypracowanie jego nowej wersji, która w dużo większym stopniu weźmie pod uwagę dobro mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Podatek liniowy w obecnie obowiązującej formie jest bardzo skutecznym rozwiązaniem podatkowym. Wprowadzony został w 2004 roku i w ciągu zaledwie kilku lat doprowadził do wzrostu 100 proc. wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków.

Niższa składka zdrowotna dla osób rozliczających się liniowo

Jest to wyjście na przód osobom, których podatek od dochodów wzrośnie w wyniku wprowadzenia programu „Polski Ład„. Tak zwani liniowcy zapłacą podatek zdrowotny w wysokości 4,9 proc. Będzie on więc niższy niż w przypadku osób rozliczających się ryczałtem, dla których zostały stworzone progi dochodowe. Na tym rozwiązaniu szczególnie zyskają firmy rozliczające się liniowo, których dochody są stosunkowo wysokie w skali miesiąca (powyżej 12 tys. zł brutto). Zdaniem ekspertów jest to ukłon jedynie w stronę dobrze prosperujących i silnych przedsiębiorstw, a dyskryminujący z perspektywy mikro oraz małych firm, które charakteryzują się dużo niższym dochodem w skali miesiąca.

 

W wyniku planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian przestanie istnieć możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Wprowadzona zmiana jest zmianą systemową i dotknie ona wszystkich osób zobowiązanych do opłacania składki. Będą to pracownicy, przedsiębiorcy oraz emeryci. W przypadku pracowników zastosowano zabezpieczenie łagodzące skutki nieodprowadzenia składki pod warunkiem, że dochody wspomnianego pracownika będą niższe niż 133 692 zł w skali roku. W przypadku osób, które osiągają większy dochód, brak odprowadzenia składki zdrowotnej będzie wiązał się ze zwiększeniem obciążenia podatkowego. 

Polski Ład – kto ucierpi na zmianach w prawie liniowym?

Zdaniem analityków zajmujących się badaniem rynku, po ogłoszeniu reformy podatkowej nadal będzie utrzymywała się nieco większa progresywność. Progresywność ta będzie natomiast mniejsza niż w pierwotnym scenariuszu programu „Polski Ład„, w której osoby o najwyższych dochodach miałyby zapłacić jeszcze wyższe podatki. Wpływy do NFZ również nie osiągną zakładanego w pierwszym wariancie poziomu, będą niższe. Jakie konsekwencje naprawdę przyniesie nowo wprowadzony program? Tego prawdopodobnie dowiemy się dopiero jakiś czas po jego wprowadzeniu w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *