Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca

W momencie, kiedy chcemy założyć własną firmę powinniśmy najpierw zastanowić się nad całym jej tłem prawnym, określić ramy naszej działalności oraz formę podatkową – jest to niezbędne, kiedy chcemy, by w naszych księgach panował porządek, jeśli planujemy korzystać z dotacji, a także opłaci się w przyszłości, kiedy będziemy myśleć o kierunkach rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Obecnie na polskim rynku dużo mówi się o tzw. mikroprzedsiębiorstwach, nazywanych za granicą small businesses, często termin ten jest także używany niepoprawnie, co może wielu z nas przysporzyć problemów w przyszłości. Zatem kim naprawdę jest mikroprzedsiębiorca i jakie zalety płyną z posiadania small business?

Joseph Schumpeter mówił, że to właśnie przedsiębiorczość jest główną siłą napędową gospodarki, motorem postępu, akceleratorem wzrostu i rozwoju gospodarczego – dzięki wprowadzaniu na rynek innowacji to właśnie przedsiębiorstwa pchają ludzkość do przodu, a przedsiębiorca jest mózgiem i sercem tej operacji, to on koordynuje pracę, daje zadania i wyznacza sobie i innym kolejne cele, dlatego kreatywny, ambitny i zdeterminowany właściciel jest kluczem całej tej operacji. W Polsce zdecydowana większość rynku, bo aż 97% aktywnych przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa, także ich przeżywalność jest dość wysoka, bo spośród firm założonych w 2019 roku do 2020 r. przetrwało 69,3%.

Wygląd prawny mikroprzedsiębiorców

Według prawa za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Istnieje jeszcze kilka ważnych czynników, na które każdy mikroprzedsiębiorca powinien zwrócić uwagę. Informacją, która z pewnością może się przydać w przyszłości jest fakt, iż jako pracownika danej firmy prawnie określa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, czyli wszystkie inne umowy, a także osoby, które w danym roku przebywają na różnego rodzaju urlopach, w tym macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim czy wychowawczym nie będą brane pod uwagę podczas obliczania średniego rocznego zatrudnienia. Tymczasem roczny obrót netto powinien być obliczany ze średniego kursu walut z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego roku.

Mikroprzedsiębiorca – dlaczego warto nim być?

Prowadzenie swojego własnego small business niesie ze sobą wiele korzyści, od tych najbardziej oczywistych, jak niezależność, możliwość samodzielnego decydowania o swoim rozwoju, czasie czy warunkach pracy, aż po te mniej jak na przykład dotacje unijne, albo możliwość korzystania z ulg podatkowych, dostępnych tylko dla małych przedsiębiorstw.

Jest wiele programów unijnych, z których korzyści może czerpać właśnie mikroprzedsiębiorca, warto być z nimi na bieżąco, by móc szybko rozwijać swoją firmę. Obecnie na stronie Funduszy Europejskich możemy znaleźć różne rozwiązania dla swojej firmy, mamy przede wszystkim Programy Regionalne, program Inteligentny Rozwój a także Polska Wschodnia. Wspierają one przede wszystkim:

  1. działalność innowacyjną, czyli firmy zajmujące się wprowadzaniem na rynek nowości, a także działalnością badawczo-rozwojową,
  2. informatyzację w firmach, to dotacje skierowane na edukację w zakresie usług cyfrowych, informatyzację firm(tworzenie sklepów e-commerce), rozwój usług internetowych,
  3. dotacje na ekologiczną modernizację firmy,
  4. dofinansowywanie szkoleń rozwojowych.

Przy takich wnioskach pamiętajmy o terminowości ich składania, prawidłowym wypełnieniu oraz uzupełnieniu o niezbędne kosztorysy i plany działania. Unia Europejska udziela także pożyczek, kredytów lub poręczeń o znacznie korzystniejszym oprocentowaniu niż w zwykłych komercyjnych ofertach.

Będąc mikroprzedsiębiorca warto postarać się także o status małego podatnika, dzięki któremu możemy korzystać z pewnych ulg podatkowych, które mają za zadanie pomóc nam konkurować z większymi przedsiębiorstwami.

Pierwszą korzyścią z posiadania statusu małego podatnika jest z pewnością niższy CIT, czyli podatek od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. W przypadku mikroprzedsiębiorstw będzie to 9%, a jeżeli w danym roku nasze przychody ze sprzedaży przekroczą 2 mln euro brutto(czyli z wliczonym podatkiem VAT), albo nasze dochody inne niż zyski kapitałowe przekroczą tę samą kwotę netto(bez podatku VAT) to nasz podatek wzrośnie aż do 19%.

Dodatkowo posiadanie statusu małego podatnika pozwala nam na rozliczenie podatku VAT dopiero w momencie otrzymania opłaty za daną usługę – taka metoda może uratować nasz biznes, kiedy natrafimy na kontrahentów zwlekających z zapłatą, jest także przydatna, gdy wystawiamy faktury z długim terminem płatności.

Bycie mikroprzedsiębiorca ma niewątpliwie dużo zalet, jednak wiąże się także z wieloma dylematami, które trudno będzie nam rozwiązać w pojedynkę, jeżeli nasze przedsiębiorstwo dopiero startuje a my nie mamy doświadczenia biznesowego – w takiej sytuacji warto jest na starcie zainwestować w pomoc kogoś, kto pomoże nam przejrzeć wszystkie opcje, jakie są dla nas dostępne i wybrać te najodpowiedniejsze do naszego modelu prowadzenia firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *