Księgowy- zawód marzeń?

Księgowy

Księgowy – czy to zawód marzeń?

W przeciągu ostatnich lat środowisko księgowych zmagało się z licznymi wyzwaniami. Pandemia, praca zdalna, dynamicznie i niepozbawione błędów zmiany w regulacjach prawnych sprawiły że księgowe i księgowi w Polsce codziennie dają z siebie 110% aby móc rzetelnie wykonywać swoją pracę. Nowoczesny księgowy to nie tylko skrupulatny rachmistrz, ale przede wszystkim sprawny analityk i doradca dla biznesu.

Historia zawodu – księgowy

Początków zawodu księgowego należy szukać w bardzo odległej przeszłości – w czasach, w których pojawił się pieniądz i kapitał handlowy. Ewidencję prywatnego majątku prowadzono już w starożytnym Egipcie w XXXVI w. p.n.e., za rządów faraona Menesa, a także na dworach królów żydowskich Dawida i Salomona (X w. p.n.e.) oraz w Babilonie. W starożytnej Grecji prowadzono rachunkowość państwową, a w starożytnym Rzymie również rachunkowość miejską, bankierów, kupców, właścicieli latyfundiów, a nawet osób prywatnych.

Profesja księgowego zaczęła się kształtować w takiej formie, jaką znamy ją dziś, pod koniec XVIII wieku. W Anglii i Szkocji już w 1844 roku wprowadzono obowiązek badania bilansu. W latach 80. XIX wieku w Anglii i w Stanach Zjednoczonych powstały stowarzyszenia księgowych.

W Polsce w 1907 roku zawiązano Związek Buchalterów w Warszawie, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako jego członkowie bierzemy czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia jakimi są: pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Księgowy – kiedyś, a dziś

Wymagania stawiane dziś księgowemu są coraz wyższe, co wiąże się z rosnącą pozycją tego zawodu. Specyfika pracy wymaga określonych cech osobowości i charakteru, wśród których najważniejsze to staranność i uczciwość. Pożądana jest także cierpliwość i wytrwałość, odporność emocjonalna i umiejętność współdziałania. Każdy księgowy to również człowiek, który stara się jak najlepiej wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami.

Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, bowiem od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dlatego niezwykle ważne jest, by osoby go wykonujące posiadały wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i etycznie postępowały.

Przed 10 sierpnia 2014 r. do wykonywania zawodu księgowego konieczne było uzyskanie certyfikatu księgowego wydawanego przez Ministra Finansów. Deregulacja dokonana ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wprowadziła szereg zmian między innymi w ustawie o rachunkowości. Przede wszystkim zniosła konieczność zdawania egzaminu na certyfikat księgowy lub posiadania pozostałych, wymienionych wyżej kwalifikacji.

odpowiedzi z 17 stycznia 2022 roku na interpelację poselską nr 29738, Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski w imieniu Ministra Finansów stwierdził m.in.: Mając na uwadze ocenę skutków deregulacji, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach i petycjach kierowanych zarówno do Ministerstwa Finansów, jak i do Prezydenta RP, Premiera RP czy Sejmu RP postanowiliśmy podjąć dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowegoZdaniem ministra wybór biura rachunkowego powinien być przemyślany i dokonany w oparciu o porównanie usługodawców pod wieloma aspektami, nie tylko ceny usług księgowych, ale również posiadanych kwalifikacji, doświadczenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, rekomendacji z wiarygodnych źródeł czy dostępności i możliwości kontaktu na bieżąco z wykorzystaniem różnych form komunikacji.

Jak wygląda dzisiaj rola księgowego?

W chwili obecnej prowadzić księgi rachunkowe mogą wszystkie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane za przestępstwa gospodarcze lub związane z księgowością albo podatkami. W związku z tym coraz częściej napotykaną praktyką jest oferowanie przez „księgowe” swoich usług w cenie poniżej rynkowej, co prędzej czy później skutkuje niską jakością wykonanych świadczeń, a takowa oszczędność okazuje się pozorna i krótkofalowa.

Każdy, kto dba o swój biznes powinien zweryfikować czy jego biuro rachunkowe posiada odpowiednie zasoby by móc rzetelnie prowadzić obsługę księgową.

Drodzy Przedsiębiorcy, pamiętajcie że:

BIZNES JEST PODRÓŻĄ, A MY DAMY WAM WIATR W ŻAGLE!

 

 

Data publikacji 09-06-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *