Krajowa podróż służbowa – zmiany od 28.07.2022 r.

krajowa podróż służbowa

Krajowa podróż służbowa

Krajowa podróż służbowa – zwrot środków z tytułu odbytej podróży służbowej przysługuje wyłącznie jeżeli pracownik wykonywał zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Kolejnym warunkiem zwrotu środków jest przedłożenie pracodawcy rozliczenia kosztów podróży służbowej, które stanowi podstawę wypłacanego świadczenia. W owym rozliczeniu należy określić daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia delegacji, a także pozostałe związane z nią wydatki. Mogą to być bilety na przejazd pociągiem, faktury za noclegi, bilety wstępu na targi itp. jeśli tylko były konieczne do wykonania polecenia służbowego. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Oprócz zwrotu środków za ww. wydatki pracodawca powinien wypłacić pracownikowi należne diety i ryczałty.

Dieta – co to takiego?

Dieta ma na celu pokrycie kosztów wyżywienia pracownika w czasie odbywanej podróży służbowej. Od 2013 roku wynosiła 30 zł/ dobę. Rozporządzenie z dnia 30.06.2022 roku wprowadziło zmianę obowiązującą od 28.07.2022, która dotyczy zwiększenia stawki diety za dobę do wysokości 38 zł.

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

 • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 • jeżeli zapewniono pracownikowi całodzienne bezpłatne wyżywienie, dieta nie przysługuje.

W przypadku jeśli pracownikowi zapewniono część wyżywienia, to dietę obniża się o ten posiłek, przyjmując że odpowiednio:

 • śniadanie stanowi 25% diety, tj. 9,50 zł;
 • obiad stanowi 50% diety, tj. 19,00 zł;
 • kolacja stanowi 25% diety, tj. 9,50 zł.

Ryczałt za nocleg – krajowa podróż służbowa

W przypadku gdy pracownikowi nie zapewniono darmowego noclegu i nie przedłożył rachunku, przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, czyli obecnie 57,00 zł. Ryczałt za nocleg przysługuje jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00.

Ryczałt za dojazdy – krajowa podróż służbowa

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Ryczałt ten nie przysługuje pracownikowi, który nie poniósł wydatków na przejazdy miejscowe, lub przedłożył je w rozliczeniu kosztów podróży służbowej.

Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych

Jeżeli pracownik korzystał w czasie podróży służbowej ze swojego prywatnego samochodu, powinien dołączyć do rozliczenia delegacji ewidencję przebiegu pojazdu, w którym wskaże ilość przejechanych kilometrów, a także parametry silnika tego pojazdu. Obecnie stawki za przejechany kilometr w zależności od pojemności silnika prezentują się następująco:

 • silnik o poj. skok. do 900 cm3 – 0,5214 zł;
 • silnik o poj. skok. pow. 900 cm3 – 0,8358 zł.

 

Jeśli masz wątpliwości czy prawidłowo rozliczasz delegacje, skontaktuj się z nami- chętnie Ci pomożemy!

 

Data publikacji 10-08-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *