E-Faktura i projekt zmian do ustawy VAT. Jak będą działać nowe przepisy?

E-Faktura i projekt zmian do ustawy VAT

E-faktura ma stanowić nowe narzędzie rządowe, pomagające usprawnić system rozliczania podatków VAT. Wraz z nią pojawi się także cała platforma telekomunikacyjna, tzw. Krajowy System e-Faktur. Co jednak oznacza wdrożenie e-faktur dla przedsiębiorców?

Od wielu miesięcy słychać było głosy o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie, mającym na celu usprawnienie działania systemu podatkowego poprzez wprowadzenie powszechnego dostępu do ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Dniem wprowadzenia w życie nowelizacji miał stać się 1 października 2021 roku, aktualnie jednak wyczytać możemy, iż planowane wdrożenie nowych reguł planowane jest na 1 stycznia nadchodzącego wielkimi krokami 2022 roku. Jakie jednak skutki niesie za sobą wprowadzenie nowej, ustrukturyzowanej formy elektronicznej faktury i jak w praktyce działać będzie Krajowy System e-Faktur (KSeF)? Czy faktury elektroniczne wyprą ostatecznie formy papierowe oraz, czy są już takie plany? Warto przyjrzeć się sytuacji.

E-faktura – kwestia w świetle prawa

Faktury elektroniczne, przesyłane za pomocą takich środków przekazu jak np. e-mail, stosowane są już od wielu lat. Wraz z postępem technologicznym, wciąż rozszerza się ich pole wpływów. Coraz częściej odchodzi się od papierowych wersji dokumentów, na rzecz ich wirtualnych odpowiedników i jest to proces, jak już można przewidzieć, nieuchronny. Sama e-faktura zdefiniowana jest w ustawie o VAT, jako dopuszczalna forma tego dokumentu, wymagająca jedynie porozumienia pomiędzy stronami i akceptacji otrzymania takiej formy przez nabywcę. Nadchodzące zmiany natomiast, mają na celu zmianę definicji i wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej w obręb faktur elektronicznych. Elektroniczna faktura ustrukturyzowana, czy też e-faktura, będzie wystawiana przy pośrednictwie specjalnie w tym celu przygotowanego, państwowego systemu telekomunikacyjnego, co ma za zadanie usprawnić proces rozliczania podatków VAT. Warunek wystawiania faktury w formie elektronicznej pozostanie niezmieniony, tzn. prawo do wyboru pozostaje także po stronie odbiorcy, który będzie musiał potwierdzić swoją wolę np. akceptując konkretny komunikat w aplikacji e-Mikrofirma, lub dokonując poboru faktury z systemu.

Krajowy System e-Faktura – na czym będzie polegać

Krajowy System e-Faktura, w skrócie KSeF będzie systemem telekomunikacyjnym, za pomocą którego podatnicy będą mogli szybko i sprawnie wystawiać faktury ustrukturyzowane. Każda osoba chcąca wystawić elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną, będzie mogła zrobić to, według określonego przez Ministerstwo Finansów wzoru, poprzez swoje indywidualne konto, wcześniej oczywiście autoryzowane. Każdy użytkownik po uwierzytelnieniu i zalogowaniu będzie miał dostęp do archiwum przesyłanych przez siebie dokumentów elektronicznych. Każdy z dokumentów oznaczony zostanie w systemie odrębnym numerem identyfikacyjnym. Wszystkie faktury przesyłane do KSeF będą automatycznie uznawane za wystawione i otrzymane przez nadawcę, co ma usprawniać procedury podatkowe i współpracę pomiędzy kontrahentami.

Korzyści wypływające ze stosowania elektronicznej formy faktury

Forma elektroniczna w dobie powszechnej wirtualizacji czynności urzędowych, zdaje się dość przystępna i o wiele wygodniejsza zarówno dla podatników – ma wszak ułatwiać rozliczanie obrotu między przedsiębiorcami oraz zwolnić podatnika z obowiązku archiwizowania dokumentów przez dziesięć lat – jak i dla Ministerstwa Finansów i organów podatkowych, którym łatwiej będzie kontrolować rozliczanie podatków, co rzekomo pomóc ma w uszczelnieniu systemu i zmniejszeniu luki VAT. Samo MF zapowiada m.in. otrzymywanie przez podatnika szybszego rozliczenia i uzyskania zwrotu VAT w 40 zamiast 60 dni, jeżeli korzystał będzie z KSeF – pod warunkiem jednak wystawiania przezeń wyłącznie faktur ustrukturyzowanych, nie krócej niż przez okres dwunastu miesięcy. Pewnego rodzaju atutem proponowanego rozwiązania będzie rozpowszechnienie jednolitego formatu faktur, co może pomóc w dalszym automatyzowaniu systemu rozliczeń, który, bądź co bądź i tak będzie musiał ostatecznie dać się zwirtualizować.

Przyszłość – e-faktura

Na ten moment, w fazie początkowej, korzystanie z faktur elektronicznych i ustrukturalizowanych pozostanie dobrowolne, jednakże w planach jest wdrożenie obligatoryjnego korzystania z tej formy i to już w roku 2023. Jak sprawnie będzie przebiegało wprowadzanie nowych zasad w życie, przekonamy się niebawem, na razie jednak pozostają obserwacje. Nie jesteśmy mimo wszystko we wdrażaniu krajowych systemów kontroli podatkowej w postaci e-faktur odosobnieni, z podobnych rozwiązań korzystają już inne państwa europejskie, takie jak Włochy, Hiszpania i Portugalia. Wciąż jednak Krajowy System e-Faktur w swoich założeniach budzi wątpliwości czy wręcz kontrowersje, co do potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, które, jak należy wierzyć, zostaną niebawem pomyślnie rozwiązane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *