Doradztwo podatkowe – jakie kwestie obejmuje?

Doradztwo podatkowe

Ogólnie pojęte doradztwo podatkowe wymaga szczegółowej wiedzy z wielu dziedzin. Specjaliści – doradcy podatkowi muszą posiadać rozległą wiedzę, przede wszystkim z zakresu szeroko pojmowanej rachunkowości, jak i prawa, w tym prawa podatkowego. Dzięki doświadczeniu i nieustannie aktualizowanej wiedzy dobry doradca jest w stanie wskazać optymalne rozwiązania prawno-podatkowe. Nie każde biuro rachunkowe oferuje tego typu wsparcie, a doradca podatkowy jest nadal częściej poszukiwany w kancelarii, aniżeli w biurze rachunkowym.

Doradztwo podatkowe – czy kancelaria podatkowa ma na nie wyłączność?

Doradca podatkowy, by mógł się tak określać, powinien mieć odpowiednie kompetencje i uprawnienia. Doradztwo podatkowe jest dziedziną regulowaną ustawą, poświęconą wyłącznie temu zagadnieniu. Nie dziwi więc fakt, że pierwszym skojarzeniem z miejscem pracy doradcy jest kancelaria. Biuro rachunkowe Golden Kite współpracuje na stałe z uprawnionymi doradcami podatkowymi, dzięki czemu może podejmować działania również w tym zakresie.

Doradca podatkowy – jakie wymagania musi spełniać?

Doradztwo podatkowe stanowi profesję powołaną i regulowaną literą prawa – ustawą o doradztwie podatkowym z lipca 1996 roku.
Oprócz wysokich kwalifikacji, specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, prawa finansowego, rachunkowości oraz doświadczenia, doradcy podatkowi muszą posiadać nieskazitelną opinię i wykazywać się wzorową etyką pracy. Ponadto ustawa korporacyjna nakazuje im nieustanne podnoszenie kompetencji, poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach.
Swoje kwalifikacje merytoryczne doradca podatkowy musi wykazać zdając egzamin państwowy. Nad wszelkimi prawidłowościami związanymi z praktyką zawodową czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych, której członkiem musi zostać każdy uprawniony doradca!

Co ciekawe, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, która trwa nieprzerwanie, nawet po zakończeniu współpracy z danym klientem. Ponadto czynności z zakresu doradztwa podatkowego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu OC.

Uwierzytelnieniem i gwarancją odpowiedzialności doradcy podatkowego za wykonaną przez niego pracę jest składany na sporządzonej dokumentacji podpis wraz z informacjami identyfikującymi dane specjalisty.

Często doradcy podatkowi przyjmują role reprezentanta i pełnomocnika w postępowaniu przed organami skarbowymi, czy NSA.

Doradztwo podatkowe dla firm

Doradztwo podatkowe w świecie nieustannie zmieniających się regulacji prawnych jest na wagę złota. Nowelizacje ustaw, zmiany dotyczące choćby VAT, wymagają od przedsiębiorców bieżącej, stałej aktualizacji wiedzy. Korzystanie z pomocy specjalistów doradztwa podatkowego i księgowego jest rozwiązaniem zapewniającym prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zoptymalizowany i zgodny z wymogami prawa.
Dzięki doświadczeniu i nieustannej aktualizacji wiedzy doradcy podatkowi są nieocenioną pomocą przy przeprowadzaniu audytu podatkowego, udzielaniu podatnikom informacji o obowiązkach podatkowych, optymalizacji obciążeń podatkowych, sporządzaniu wniosków do KIS (Krajowej Informacji Skarbowej) o wydanie interpretacji prawa, identyfikacji ryzyka podatkowego i jego minimalizowaniu, procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzaniu deklaracji, zeznań, zaskarżeń decyzji podatkowych. Doradcy podatkowi pomagają również w kwestiach formalnych, związanych z dofinansowaniami z funduszy unijnych oraz są w stanie wskazywać inne możliwości, jakie pojawiły się dla polskich obywateli (również przedsiębiorców) po przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej.

Współpraca z biurem rachunkowym Golden Kite to zapewnienie swojemu przedsiębiorstwu najlepszej obsługi księgowej wraz z doradztwem na najwyższym poziomie. Niezależnie od wielkości firmy i jej formy prawnej – dobra księgowość i optymalizacja kwestii podatkowych stanowi siłę napędową w sukcesywnym rozwoju każdej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *